Blog

Lymphoseek (tilmanoc …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC. 2022-06-10T07:24:33Z

Defitelio (defibroti …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC. 2022-06-13T06:11:50Z

Dexmedetomidin: Öka …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-06-16T05:40:37Z

Brist på Caprelsa ( …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-07-29T06:10:55Z

Förlängd hållbarh …

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat om att förlänga hållbarheten för mRNA‍-‍vaccinet Comirnaty , 30 mikrogram/dos…

Utökad förvaringsa …

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat om utökad förvaringsanvisning samt förlängd hållbarhetstid för mRNA‍-‍vaccinet Spikevax…

Rubraca (rukaparib): …

Information till hälso- och sjukvården – DHPC. 2022-08-12T06:27:35Z

Visudyne (verteporfi …

Information till hälso- och sjukvårdspersonal – DHPC. 2022-08-12T06:36:22Z

Nulojix (belatacept) …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-09-12T05:56:48Z

Hållbarhet för Com …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-09-13T06:05:26Z