Utfört en ablation efter hjärtstoppet

▸ Osäker på framtida karriären