UD, hjälp oss som är fast utomlands

▸ Debattören: Alla har inte ekonomi att ta sig hem