Terrorlöner är inte socialbidrag, Linde

▸ Debattören: I bästa fall är hon naiv