Rasande svenska fans: ”Katastrof”

▸ Ilskan under finalen: ”Vad tänker de med?”