Problem att betala under fredagen

▸ Stora störningar för storbanken