Man träffad av vajer vid bärgningsarbete

▸ Allvarligt skadad ✓ Till sjukhus med helikopter