KD: Skattebetalare i småkommuner kan få mer pengar från naturresurser