Kärnvapenoron: Kan inte utesluta angrepp

▸ Försvarsministerns oro: Övas nära Sverige