Doro phoneeasy 507 manual

doro phoneeasy 507 manual

Svenska - PDF

Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika tjänsteleverantörer. Tryck Meny Inställningar Säkerhet Knapplås: Knapplås auto för att välja efter hur lång tid knappsatsen ska låsas. Ange numret till meddelandetjänsten. Välj -Ny kontakt- och tryck Tillför. Då blir det lättare att skicka eventuella ändringar senare. Vidarekoppla Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Tryck Meny Hjälpredor Kalender. Radera alla för att radera alla enheter från listan.

Doro phoneeasy 507 manual - Specs för Doro PhoneEasy 507 Mobiltelefon - Egenskaper Information

Tryck Meny Inställningar Meddelanden Stavningsstöd. Kontakt 1 Kontakt 2: och Läkare: Tryck Alt för att Tillför eller Radera en kontakt i telefonboken, eller Spara för att godkänna aktuell post. Tips: Trygghetsfunktionen kan schampo ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka 0 (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av larmsekvensen. Tips: Om du vill ändra språk medan du skriver in text håller du intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk. Tryck inte på Ja, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara. Skicka kontakt Via Bluetooth för att skicka den valda kontakten som vcard via Bluetooth. Kom ihåg att släcka ficklampan efter att du använt den. Obegränsat för att stänga av manuellt. Håll intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk. Samtalslista Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista.

Annons
300x250_4

Använd annars / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text,.4. Välj radiokanal med eller. För att ansluta till en annan Bluetooth -enhet behövs ett gemensamt lösenord. Med den här funktionen aktiverad behöver du inte göra någonting det är den andra personen som skickar information till dig. Födelsedag: ange ditt födelsedatum.

Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med. Tips: Om påminnelsefunktionen är aktiverad i meddelandeinställningarna kommer en påminnelsesignal att ljuda om du inte lyssnat på röstmeddelandet inom tio minuter. 1 Doro PhoneEasy 507S Svenska 2 3 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod. Ange det första talet.

Doro mobiltelefon manual - Doro phoneeasy 507 manual

Enskilt för att natural avsluta aktuellt samtal (samma som ). Tryck Meny Inställningar Display Bakgrund. Använd / för att markera namnet eller numret och tryck sedan Ändra för att redigera. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken. Vidarebefordra för att vidarebefordra meddelandet. Välj enhet i listan och tryck Alt: Byt namn för att ändra namn på enheten. Använd / för att justera högtalarens volym. Kontakter som redan finns i telefonboken kommer inte att skrivas över. ) tillgång till ytterligare Alt (vänster valknapp) Parkera/Återta för att parkera/återuppta aktuellt samtal.

  • Doro phoneeasy 507 manual
  • Lätt att hålla i och bra grepp.
  • Trygghetslarm - skickar nöd-SMS.
  • Instruktionsbok, doro PhoneEasy 622 - Mediatek - Device Guides.

Bläddra Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer. Tips: Välj den post som ska ändras eller raderas och tryck Alt Visa/ Ändra/radera. Radera för att radera kontakten eller Radera alla för att radera alla kontakter. Ange datum och tryck sedan. Av för att avaktivera trygghetsknappen.

Annons
cta11

Numret till din tjänsteleverantörs meddelandetjänst tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Alternativt trycker du för att ringa upp. Genvägsknapp till meddelanden. Använd bara siffror för parametrarna 2, 3 och. Skrivhastighet Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa). Vaccination: ange viktiga vaccinationer. 21 28 Skriftspråk Svenska. Volymkontroll Använd / för att justera ljudvolymen under ett samtal. Ange PUK-koden och bekräfta med.

Doro phoneeasy 507 manual - Mobiltelefon Doro PhoneEasy 507S - doro Clas Ohlson

Doro 507 er udgået. Se i stedet for, doro PhoneEasy 507S, som er en forbedret udgave af samme mobil. Doro 507 mobiltelefon er en meget enkel og nem mobil at betjene. Doro 507 har selvfølgelig alle sikkerhedsfunktionerne nødkald, Ice og fjernbetjeningsmulighederne. Derfor er det også muligt at få hjælp hurtigst muligt ved aktivering af nødkaldstasten på Doro 507. . Doro Mobilen starter simpelthen med at sende sms´er ud til de forvalgte numre for at få tilkaldt falck, hjemmehjælpen, venner eller måske familiemedlemmer. Der er også alle de helt almindelige funktioner i den lille mobil Doro 507.

Om mottagaren inte trycker på 0 inom 60 sekunder (efter att ha svarat kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp. Kopiera alla Från SIM för att kopiera alla telefonbokskontakter från SIM-kortet till telefonminnet eller Från telefon för att kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet. Se potatis Topp 10,.15. Se Telefoninställningar,.5 för information om hur du ändrar språk, tid och datum. Tryck Alt: Svara för att skriva in ditt svar och tryck sedan Sänd. Tips: Tryck Ändra för att ändra ett alarm eller Av för att stoppa ett alarm.

  • Doro phoneeasy 507 manual
  • Till att phoneeasy 507s klart flera praktiska funktioner.
  • Stora knappar och tydlig display.
fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Använd eller för att justera ljudvolymen. Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt.).

Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt. Se Spara och skicka textmeddelanden (SMS.20. Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck Meny Inställningar Allmänt Tjänster. Högt på (höger valknapp) I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat. Tryck Stoppa för att stänga av alarmet, eller tryck Snooze för att repetera alarmet nio minuter senare. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger.

Instruktionsbok - Doro PhoneEasy 622 - Mediatek - Device Guides | Doro phoneeasy 507 manual

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med med ett före landskoden. Tryck Meny FM-radio Alt Högtalare. Start-up guiden När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar. Trygghetslarm - skickar nöd-SMS och ringer valda nummer. Tryck på Högt av för att återgå till normalt läge. Manuell inmatning (ändra sökläge). Tryck Ja för att radera eller Nej för att återgå.

Doro phoneeasy 507 manual
Rated 4/5 based on 5 reviews


Annons
YouTonicsSkin_banner-300x300

doro phoneeasy 507 manual
Alle artikelen 22 Artiklar
Enjoy an easy to use mobile phone with great sound, practical features and a keypad that makes everyday calling and texting delightfully simple. Doro PhoneEasy 508 is a good-looking phone bringing you widely spaced, convex keys, predictive text, direct memories and an SMS button for easy dialling and texting. Ta med dig en robust, stöttålig och lättanvänd mobiltelefon på dina utflykter i skog och mark. En enkel telefon för äldre borde inte vara så krångligt att hitta en manual på svenska!

4 Kommentar

  1. Insert the SD card. Enter the phone number including the area code. Full manual on how to activate, how to enter recipients in the. Revendeurs du, doro PhoneEasy 508.

  2. Consumer Cellular offers how-to videos, manuals, and user guides to ensure you get the most value out of your device. The videos are entertaining, useful and. Find your closest retailer of Doro products. Here you can download manuals and get answers to frequently asked questions, check.

  3. Enjoy an easy to use mobile phone with great sound, practical features and a keypad that makes everyday calling. Retailers; Customer reviews; Tutorials and manuals ; Additional Information. Doro 506/ 507 /508/510/515.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*