Blod efter avföring

Svart avföring - Symptom

Annons

blod efter avföring

Candida-fall: hjälp min avföring har konstig färg

Det kan vara rödbetor, blåbär eller blodpudding. Även järntabletter kan göra bajset mörkare. Det är lätt att missta den mörkare färgen för blod. Polyper i tjocktarmen En del kan få blod i bajset av att ha polyper i tjocktarmen, även om det är ovanligt. En polyp är en form av utväxt i slemhinnan och ser ut som en knopp eller stjälk. Inflammatorisk tarmsjukdom Du kan ha blod i bajset om du har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Båda är så kallade inflammatoriska tarmsjukdomar.

Annons
300x250

Blod efter avföring - Blod i avföringen - Är det farligt?

Exempel på sådana läkemedel är följande: Du behöver bli undersökt om du har blod i avföringen, oavsett om du använder läkemedel som kan yoghurt orsaka blödning eller inte. Det är för att utesluta att det är en sjukdom eller skada som orsakar blödningen. Magsjuka, ibland kan det komma blod i avföringen efter en lång och intensiv magsjuka eller kraftiga tarminfektioner. Det beror på att slemhinnan i tarmen har blivit skör av infektionen. Mat kan göra bajset mörkare Bajset kan bli mörkare av vissa matprodukter.

Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan detta läkemedel skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du bör också informera läkaren om något av ovan angivna symtom uppträder eller förvärras hos patienter under 18 år som tar Efexor Depot. De långsiktiga effekterna av detta läkemedel på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp. Andra läkemedel och Efexor Depot, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Din läkare avgör om du kan ta Efexor Depot tillsammans med andra läkemedel. Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal. Monoaminoxidashämmare, som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom, får inte användas tillsammans med Efexor Depot.

Det gör också ofta ont i ändtarmsöppningen. En spricka kan uppstå om du har förstoppning. Hemorrojder, hemorrojder är en annan vanlig orsak till att det blöder. Även då är blodet ljusrött och finns utanpå bajset, eller så kan det komma blod läppen på pappret när du torkar dig efter ett toalettbesök. Du kan också se blodstänk i toaletten. Läkemedel, vissa läkemedel kan ibland orsaka blödningar i mag-tarmkanalen om du använder dem ofta.

Detta kan öka risken för karies (hål i tänderna). Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen. Diabetes, efexor Depot kan förändra dina blodsockernivåer. Dosen för ditt läkemedel mot diabetes kan därför behöva justeras. Barn och ungdomar, efexor Depot ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under.

Symtom - Efter Cancern - Blod efter avföring

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv. Du som är deprimerad och/eller mall lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå vad självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Dessa tankar kan vara vanliga: Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Om du är ung vuxen. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras. Muntorrhet, muntorrhet har rapporterats hos 10 av patienter som behandlats med venlafaxin.

Om du tidigare haft hjärtproblem. Om du har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm. Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall). Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi). Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning (t.ex.

Annons
cta11

Warfarin, som används för att förhindra blodproppar). Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori). Om du tidigare haft aggressivt beteende. Efexor Depot kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla under de första behandlingsveckorna. Berätta för din läkare om detta händer dig.

Blod efter avföring - Blod i urinen, Hematuri - Symptom

Ta inte Efexor Depot om du är allergisk mot venlafaxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med Efexor Depot kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Efexor Depot innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnittet med rubriken Andra läkemedel och Efexor Depot och informationen i detta avsnitt om serotonergt syndrom). Varningar och försiktighet, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Efexor Depot: Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Efexor Depot kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt Andra läkemedel och Efexor Depot). Om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat). Om du tidigare haft högt blodtryck.

blod efter avföring

det finns blod i avföringen eller att det kommer blod i samband med att du bajsar. En av de vanligaste anledningarna är att blodet kommer från en liten spricka eller ett litet sår i ändtarmsöppningen, så kallad analfissur. Blodet är då färskt, ljusrött och finns utanpå bajset.

Blodet kan vara mörkare och mer blandat i avföringen. Ett avföringsprov kan också visa att du har små mängder blod i bajset som inte syns. När och var ska jag söka vård? Kontakta en vårdcentral om du har blod i avföringen. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom. Om det är bråttom, kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär: Du blöder kraftigt från ändtarmen. Du har intensiva blodiga diarréer.

Venlafaxin Actavis - fass Allmänhet

Den här texten handlar om blod i avföringen hos vuxna. Blod munsår i avföringen hos barn och ungdomar kan ha andra orsaker. Inom vården används ofta ordet avföring. Det är ett annat ord för bajs. Blodet kan se olika ut, blodet kan se olika ut, blodet i eller på avföringen kan se olika ut: Det kan vara ljusrött, se färskt ut och vara utanpå avöringen. Det kan också komma blod på pappret när du torkar dig eller att du ser det i toaletten.

Blod efter avföring
Rated 4/5 based on 3 reviews


Annons
BN_EN_Banner_300x250_GarciniaCambogia

blod efter avföring
Alle artikelen 40 Artiklar
Om man tittar på lite vetenskapliga studier, när det handlar om små mängder ljust blod i avföringen hos vuxna, så är det runt 15 procent som. Blod i avföringen hos barn och ungdomar kan ha andra orsaker.

5 Kommentar

  1. Det kan också läcka lite av slem eller avföring och du kan känna. Det kan till exempel komma lite ljusrött blod på papperet när du torkar dig efter ett. Første gang du opdager blod. Rødt frisk blod på toiletpapiret efter du har tørret dig eller rødt frisk blod overalt i wc-kummen skyldes som oftest. Barn som har blod i sin avföring.

  2. Blödning från sår i slemhinna någonstans mellan mun och tolvfingertarm. När en person ser klarrött blod i toaletten eller på toalettpappret är det normalt att. Du kan också känna att du behöver lämna mer avföring efter ett.

  3. Sedan snart ett halvår har jag problem med blod i avföringen. Blodet kommer inte varje gång, men häromdagen kom det rätt mycket och en halvtimma efter att. Blod i avföringen (Melena) Definition. Melena: Svart eller kraftigt mörkfärgad avföring.

  4. Därför är det naturligt att bli rädd när det kommer blod när man har avföring eller att det rinner blod ner. Muntorrhet kan knappast ha något samband med en mindre mängd blod. Kanske en annan känsla efter dennya tandkrämen du inte är van.

  5. Blod i avföringen kan komma från var som. American Cancer Society rekommenderar en eller flera av följande screeningtest efter 50 års ålder för tidig. Men efter en genomgången strålbehandling.

  6. Blod i avföringen kan. Inom vården används ofta ordet avföring. Ibland kan det komma blod i avföringen efter en lång och intensiv magsjuka eller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*