Hade hittat donator – då kom coronaviruset

▸ Lever med dödlig sjukdom ✓ ”Känns hopplöst”