Fattiga kommuner skapar fattiga barn

LOTTA ILONA HÄYRYNEN Svenska skolors besparingar är ett helt systemfel