Fartyg i karantän efter virussmitta

▸ 3 700 personer fast utanför Japan