”Det är en väldigt osund kultur nu”

▸ Lämnar EM – kan leda till stora förändringar