Bara en reaktion jag tycker är värre

BANK Kan en blond svensk verkligen dopa sig?