Författare: admin

swskin >>

Förlängd hållbarh …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-10-07T09:48:01Z

Imbruvica (ibrutinib …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-11-03T06:52:13Z

Ozempic (semaglutid) …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-11-04T07:09:42Z

Xalkori (krizotinib) …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-11-09T09:25:35Z

Klormadinonacetat oc …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-11-14T07:25:12Z

Korrekt dosering av …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-11-21T15:32:57Z

Lymphoseek (tilmanoc …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC. 2022-06-10T07:24:33Z

Defitelio (defibroti …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC. 2022-06-13T06:11:50Z

Förlängd hållbarh …

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat om att förlänga hållbarheten för mRNA‍-‍vaccinet Comirnaty , 30 mikrogram/dos…

Ocaliva (obeticholsy …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-06-09T10:29:37Z