Blog

Paxlovid (nirmatrelv …

Information till hälso- och sjukvården – DHPC.  2024-03-21T06:00:00Z

Valproatinnehålland …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC. 2024-02-19T07:55:02Z

Utökad hållbarhets …

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har efter ansökan från tillverkarna Pfizer/Biontech och Moderna beslutat om att…

Mavenclad (kladribin …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-02-14T07:05:03Z

Xagrid (anagrelidhyd …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC. 2022-02-22T08:02:42Z

Infliximab (Remicade …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2022-03-15T07:04:17Z

Niferex 30 mg/ml ora …

Information till hälso- och sjukvården – DHPC. 2024-01-15T11:59:56Z

Simulect (basilixima …

Information till hälso- och sjukvården – DHPC. 2023-11-28T09:01:25Z

Ozempic (semaglutid) …

Information till hälso- och sjukvården - DHPC 2023-11-20T07:07:11Z

Bendamustine Accord …

Information till hälso- och sjukvården – DHPC. 2023-11-08T08:28:38Z